COP 27 – SEGMENT DE HAUT NIVEAU : TSY MAINTSY MANDRAY FEPETRA NY FIRENENA REHETRA HITAZONANA NY FIAKARAN’NY MARIPANA TSY HIHOATRA NY 1,5°C

Nampahafantarin’ireo manam-pahaizana manokana ao amin’ny GIEC araka ny tatitra farany nivoaka fa mihazakazaka ny fahasimban’ny tontolo iainana manerantany

🌱Nampahafantarin’ireo manam-pahaizana manokana ao amin’ny GIEC araka ny tatitra farany nivoaka fa mihazakazaka ny fahasimban’ny tontolo iainana manerantany ka manamafy ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro izany, ary manakorontana ny fiainan’ny zanak’olombelona. Nanambara ireo mpitondra Fanjakana ambony maneran-tany miatrika ity COP 27 ity nandritra ny « table-ronde ministérielle de haut niveau » izay notanterahina omaly 14 novambra ny tokony hanaovan’ny firenena tsirairay avy ezaka hanatrarana ny tanjona napetraka ao anatin’ny CDN hatramin’ny 2030 ho fanenana ny tahan’ny entona mangeja hafanana (gaz à effet de serre).
☘️Ho an’i Madagasikara, ny tanjona ho tratrarina ao amin’ny CDN2 dia ny hampihenana ny famoahana entona mangeja hafanana ho 24% raha 14% izany teo aloha, ary hampiakatra ny fahafahana mitahiry karbonina ho 20% hatramin’ny taona 2030. Avy amin’ny ezaka izay ataon’ny firenena tsirairay hiady amin’ny fandotoana ny tontolo iainana no hahafahana manatratra ny tanjona napetraka, dia ny famerana ny tahan’ny fiakaran’ny maripanan’ny tany tsy hihoatra ny 1,5°C.
✅️Ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Andriamatoa RAZAFIMAHEFA Herimanana, no niatrika ny «table ronde-ministérielle» niompana amin’ny famatsiam-bola ho an’ny toetrandro izay notanterahina omaly 14 novambra. Nisolotena ny Minisitra VINA Marie-Orléa nandritra ny fihaonana an-databatra boribory mikasika ny « ambition pré-2030 » kosa ny Sekretera Jeneralin’ny MEDD, ABRAHAM Rajafetra.
 

Leave a Comment