FANAMBARANA – 27 jolay 2022

Manoloana ireo fihetsika sy hetsika isan-karazany fanahiniana atao hanakorontanana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena tato ho ato, ny

Manoloana ireo fihetsika sy hetsika isan-karazany fanahiniana atao hanakorontanana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena tato ho ato, ny Antoko Maitso Hasin’i Madagasikara dia manao izao fanambarana manaraka izao :

  • Iaraha-mahalala fa samy mandalo fotoan-tsarotra avokoa ny firenena rehetra maneran-tany, nohon’ny tranga tsy nampoizin’ny rehetra tamin’ny fisian’ny valan’aretina COVID-19 nandritra izay roa taona sy tapany izay, ary koa ny ady misy any Ukraine izay misy fiatraikany ratsy amin’ny toekaren’ny firenentsika. Aoka arak’izany tsy ho hararaotina ny fisian’ny fahasahiranana izay tsy miankina velively amin’ny fitondram-panjakana, ka hatao fitaovana politika hanodikodinana ny saim-bahoaka.

 

  • Malalaka dia malalaka ny fanehoan-kevitra eto amin’ny Firenena, na amin’ny haino aman-jery na amin’ny tambazotran-tserasera isan-karazany. Fa tsy azo ekena kosa ny fihantsiana enti-mampisara-bazana ny vahoaka Malagasy.

 

  • Aoka mba ho eny amin’ny sehatra efa voafaritry ny lalàna hatrany no hiadian-kevitra, dia ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona, mba hialana amin’ny fifandirana miteraka fanakorontanana etsy sy eroa.

 

  • Fitondrana voafidy ara-dalàna sy nankatoavin’ny rehetra no misy ankehitriny. Aoka ho hajaina mandrakariva ny fe-potoana nofaritan’ny Lalàm-panorenana hiasan’ireo andri-panjakana lany tamin’ny fomba demokratika eto amin’ny tany sy ny firenena ireo.

 

  • Tsy misy Fampandrosoana ao anatin’ny korontana. Aoka tsy ho tanjona arak’izany ny fanakorontanana entina hakana fitondrana.

 

Masina ny Tanindrazana

 

Natao teto Antananarivo, faha 27 jolay 2022

Ny Filoha Nasionalin’ny Antoko Maitso

Ny Birao Nasionalin’ny Antoko Maitso

Leave a Comment