ADY AMIN’NY DORO TANETY : NIHAONA TAMIN’IREO MPIARA-MIOMBON’ANTOKA NY SOLONTENAN’NY FANJAKANA MALAGASY NANDROSO VAHAOLANA IRAISANA

Ho fiaraha-mientana amin’ny ady amin’ny doro tanety sy ny doro ala dia nihaona tamin’ny solontenan’ny Fanjakana Malagasy notarihan’Andriamatoa

🟢Ho fiaraha-mientana amin’ny ady amin’ny doro tanety sy ny doro ala dia nihaona tamin’ny solontenan’ny Fanjakana Malagasy notarihan’Andriamatoa Jeneraly RAKOTONIRINA Richard, Minisitry ny Raharaham-Bahiny mpisolo toerana, sy Ramatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara nahitana ireo Vondrona Diplomatika, ny avy amin’ny Firenena Mikambana, ny mpamatsy vola ary ireo Fikambanana iraisam-pirenena androany 03 novambra 2022.
 
🟢Tanjona ny hitondrana vahaolana sy paikady mahomby iatrehana ireo tranga na afo miseho ankehitriny sy hametrahana paikady maharitra entina miatrika sy misoroka ny doro tanety sy ny doro ala eto Madagasikara.
Naneho ny fahavononany hifanampy an’i Madagsikara ireto mpiara-miombon’antoka ireto ary hitondra ny anjara birikiny hiarovana ireo harena voajanahary ireo amin’ny afo.
Pin It

Leave a Comment