VINA MADAGASIKARA RAKOTR’ALA : NAMPIAN’NY FANJAKANA 5 NY ISAN’IREO PEPINIERES GEANTES

NAMPIAN’NY FANJAKANA 5 NY ISAN’IREO PEPINIERES GEANTES manerana ny Nosy ho fanampin’ny efa misy eto Atsinanana sy ireo

NAMPIAN’NY FANJAKANA 5 NY ISAN’IREO PEPINIERES GEANTES manerana ny Nosy ho fanampin’ny efa misy eto Atsinanana sy ireo tanin-janakazo napetraka eny ifotony. Fotoana mampahomby ny famokarana zanakazo ho an’ny taom-pambolena 2022-2023 izao, ka arak’izany dia manamafy ny fanaraha-maso ny fandrosoan’ny famokarana zanakazo eny ifotony Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa ary isan’ny nojerena ny teo anivon’ny #DREDDAtsinanana.
🌱Na dia eo aza ireo tsindry isan-karazany mihatra @ Ala dia tsy mihemotra ny fitondram-panjakana fa manamafy hatrany ny hamerenana an’i Madagasikara ho Nosy maitso. Natao mihintsy hamaly ny filana eny ifotony ireo zanakazo novokarina (hazo zanatany, hazo fihinam-boa, hazo fandrehitra, hazo fanaingoana tanàna, hazo fanaovana lohamenaka,…) mba hanakaiky ny filan’ny vahoaka, hiarovany azy ireo ary hisorohana @ fanimbana ny Ala.
✅️Mankasitraka feno ny VOI Lovasoa sy ireo mpiara-miombon’antoka ary ireo malalatanana @ fananterahana ny Vina iombonana.
👉👉Raiso maimaim-poana eny anivon’ny biraon’ny DREDD akaiky anao ny anjara zanakazo ho volenao.
Hanampy anao amin’ny fanatanterahana izany ireo teknisianina, @ fampahalalana ireo fenitra sy fomba hampahomby ny fambolena araky ny toerana sy ny karazana zanakazo ilainao.

Leave a Comment