FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ALA

Ny 21 martsa no natokan’ny Firenena mikambana hankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Ala. Tao Antsirinala – Fanalamanga

Ny 21 martsa no natokan’ny Firenena mikambana hankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Ala. Tao Antsirinala – Fanalamanga no nanamarihana ny fankalazana nasionaly ho antsika eto Madagasikara. « Ny ala, sady ho amin’ny famokarana, no ho amin’ny fampiasana lovainjafy », io no lohahevitry ny fankalazana amin’ity taona ity. Ny fampiasana ny harena voajanahary ho lovainjafy no nitondran-dRamatoa Minisitra VINA Orléa ny fanentanana ary anaingany ny mpiray tanindrazana rehetra hanamafy ny fambolen-kazo hanarenana ireo ala potika. Nisy ihany koa ny lanonana ara-miaramila izay nanolorana galona ho an’ny mpianala miisa 7, narahana fikaonandoha niarahan’ny MEDD, ireo injenieran’ny ala ary ireo manam-pahefana ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro ary mpiara-miombon’antoka maro nanoloran’izy ireo vahaolana entina hitantanana maharitra ny ala eto Madagasikara. Hitohy ao Mandraka ny fankalazana ny talata 22 martsa izay hitokanana fotodrafitrasa ho an’ireo vondron’olona ifotony ao an-toerana.

 

Leave a Comment