COP28 : Natokana manokana hiresahana an’i Madagasikara ny andron’ny 3 desambra

  Fifampizarana traikefa teo amin’ireo mpisehatra malagasy na vahiny mahakasika ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro, fanasongadinana ny dingana

 
🌱Fifampizarana traikefa teo amin’ireo mpisehatra malagasy na vahiny mahakasika ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro, fanasongadinana ny dingana vitan’i Madagasikara amin’ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro, fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena hafa sy ireo mpiara-miombon’antoka. Ireo no nivoitra nandritra ny « Madagascar day » izay notanterahina tao amin’ny pavillon Madagascar #COP28.
 
🌳Nitarika ny hetsika « Madagascar day » Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, Atoa RAMONJAVELO Valérie, Minisitry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetrandro, Atoa Zely Arivelo RANDRIAMANANTANY, Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Atoa RAVOKATRA Fidiniavo, Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana ary ireo Solombavambahoaka miatrika izao fihaonambe mahakasika ny fiovan’ny toetrandro izao.

Leave a Comment