26 jona 1960 – 26 jona 2023 : « Malagasy miray hina, Madagasikara mandroso »

Feno 63 taona anio ny niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara malalantsika . Koa am-pitiavana no iarahabako ny vahoaka Malagasy iray

Feno 63 taona anio ny niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara malalantsika . Koa am-pitiavana no iarahabako ny vahoaka Malagasy iray manontolo nahatratra izao asaramanitra izao.
Anio isika dia manamarika izany ao anaty firaisan-kina sy fitiavana ny fitiavan-tanindrazana . Manone voninahitra an’i Madagasikara sy ny Foloanlindahy Malagasy, izay tandroka aron’ny vozona .
Anio ihany koa isika dia mahatsiaro ny Tolona nataon’ireo razambentsika sy ireo mahery fo hitakiana ny fahaleovan-tena sy hiarovana ny fiandrianan’ny firenena Malagasy. Ary tsy ho avela ho very maina ny ezaka izay nataon’izy ireo.
Ry Malagasy havako, ny fitiavan-tanindrazana anie hanjaka ao am-pontsika tsirairay avy .
Tratry ny asaramanitra isika rehetra .

Leave a Comment